Book padelbane

I banelejen er der inkluderet 4 bats og bolde.

Padeltennis på Nordlangeland

Når du har betalt for din booking vil du modtage en kode til låsen via mail

Padelbanen blev indviet den 14. oktober 2022.
Padelbanen har fået økononomisk støtte fra fra følgende puljer/fonde:
LAG Langeland Læsø Samsø Ærø: 214.000 kr.
Nordeafonden: 75.000 kr.
Fonden Langelands Elforsyning : 40.000 kr.
Østifterne : 40.000 kr.